Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistus on apteekkimme lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Palvelun hinta on 40 €.

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä keskustelu, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon. Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot käytetyistä resepti­ ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä. Valmisteet kirjataan oheiseen ajanvarauskortin taulukkoon ennen keskusteluaikaa. Ajanvarauskortti palautetaan apteekkiin, jolloin samalla varataan aika lääkityksen tarkistuspalveluun. Vaihtoehtoisesti apteekkiin voi toimittaa myös muun lääkityskortin, jolloin ajanvarauskorttia ei tarvitse itse tuoda. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus, jotta reseptilääkkeiden tiedot voidaan katsoa Reseptikeskuksesta ja apteekin reseptintoimitustiedoista.

Lääkityksen tarkistuspalvelu