Lääkkeiden toimittaminen ja lääkeneuvonta

Reseptiasiakkaita palvelemme kolmessa suoratoimituspisteessä vuoronumeron mukaisessa järjestyksessä. Suoratoimituspisteessä asiakkaalla on mahdollisuus istuen keskustella rauhassa lääkityksestään. Farmaseuttinen henkilökunta opastaa oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen lääkkeiden käyttöön.

ATK-ohjelmamme tuo esille asiakkaan käyttämien lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutuksetLääkeneuvonta on apteekkimme farmaseuttisen henkilöstön ydinosaamista ja siihen panostaminen on apteekkimme toiminnassa keskeistä. Farmaseuttinen henkilökunta neuvoo myös lääkkeiden hintoihin ja SV-korvauksiin liittyvissä asioissa.

Valtakunnallisten astma- ja sydänohjelmien apteekkitason toimijoina toimipisteissämme ovat astma- ja sydänyhdyshenkilöt, jotka ovat lisäkouluttautuneet näiden sairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja lääkitykseen liittyvissä asioissa.Reseptilääkkeet ja asiakkaan itsehoitolääkkeet voi maksaa suoraan suoratoimituspisteeseen.